Tienermoeders, homo’s en ander gespuis

Met enige regelmaat kom je verhalen tegen over bepaalde zondaars die ergens niet welkom zijn, bijvoorbeeld op het Christelijk Informatie Platform (CIP). Voorbeeld hiervan is een artikel op CIP over een meisje, Maddi, die niet welkom was op haar diploma uitreiking.

Maddi zat op de Heritage Academy, een kleine christelijke school in Amerika. De uitreiking, een hoogtepunt in je schoolcarrière. Maar Maddi werd door haar school geweigerd voor de uitreiking, reden: Maddi is ongewenst zwanger geraakt, volgens de school heeft ze zich ‘immoreel’ gedragen omdat zij seks had voor het huwelijk.

Een ander voorbeeld is de homoseksuele jongen Bas. Hij wilde stage lopen bij een christelijk bedrijf, maar werd geweigerd omdat hij homo is. Het christelijke bedrijf gaf als reden:

‘Wij zijn een christelijk bedrijf en voor ons is dit een punt waar we ons niet mee verenigen mogen. Daar God dit uitleven van je seksuele geaardheid nergens in zijn Woord goedkeurt, maar wel afkeurt, en voor ons zijn Woord als richtsnoer geldt, kunnen we je (daar ik Hem meer gehoorzaam wil zijn dan mensen) niet aannemen.’

Maar wacht heel even. Meneer de directeur van de school, zou u wel op de uitreiking mogen komen? En meneer de directeur van het bedrijf, hoe zit het eigenlijk met u? Is het niet zo, dat als wij naar onszelf kijken dat er dan eigenlijk niemand meer op de diplomauitreiking kan zijn? Is het niet zo, dat als wij naar onszelf kijken dat er dan eigenlijk niemand meer bij een christelijk bedrijf kan werken?

Laten we de reactie van het bedrijf nog eens lezen, maar ik vul nu even wat anders in, ook iets dat God afkeurt, laten we zeggen: verkeerde gedachten. Want die heeft iedereen wel eens, toch?

‘Wij zijn een christelijk bedrijf en voor ons is dit een punt waar we ons niet mee verenigen mogen. Daar God dit, verkeerde gedachten, nergens in zijn Woord goedkeurt, maar wel afkeurt, en voor ons zijn Woord als richtsnoer geldt, kunnen we je (daar ik Hem meer gehoorzaam wil zijn dan mensen) niet aannemen.’

Tsja, dan hebben we een probleem. Is er dan nog wel iemand welkom in het bedrijf? Ik denk het niet. Wat ik mij afvraag bij dit soort berichten, en de reden dat ik dit schrijf, is: waarom zijn wij altijd zo gericht op ‘grote’ zonden. ‘Heb je het van die en die gehoord, ze is moeder geworden terwijl ze niet getrouwd is, ze heeft zelfs geen vaste vriend‘ of ‘Heb je gehoord van die jongen uit de straat, hij is uit de kast gekomen‘, of ‘ken je die en die nog, hij is opgepakt voor inbraak‘ en we denken dan allemaal: ‘Oh! Wat erg hè!’ Maar wat nu als wij God eens naar ons zouden laten kijken, zegt Hij dan ook niet tegen Zijn engelen: ‘Kijk! Hij vertelt een leugen. Wat erg hè!‘ Of zegt God: ‘Ach, het is maar een leugentje, maar die tienermoeder… dat is echt een zondaar.

Waarom hebben wij toch altijd de neiging om neer te kijken op mensen met ‘grote’ zonden, waarom sluiten wij die mensen overal uit met als reden dat God bepaald gedrag afkeurt. Laten wij eens naar onszelf kijken en dan zien dat ook wij zondig zijn. Zoals Paulus het schrijft in Romeinen 3:9-12 (HSV):

Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.

De titel van dit artikel is ‘Tienermoeders, homo’s en ander gespuis’, en misschien vroeg je je af wie ik bedoelde met ‘ander gespuis’. Met ‘ander gespuis’ bedoel ik jou, de lezer, maar ook mijzelf, de schrijver. De boodschap waar het Oude en Nieuwe Testament vol mee staat, is dat niemand goed genoeg is, zelfs Abraham, David en Mozes zonken diep weg in hun zonden. En juist daarom kwam er een Redder. Wat ik hier dan ook niet wil zeggen is ‘leven en laten leven‘, je mag elkaar zeker wel aanspreken op zaken die niet goed zijn, maar nooit met de gedachte dat je beter bent dan de ander.

Jezus kwam niet om die tienermoeder en homo te redden en om jou een schouderklopje te geven en te zeggen: ‘Ach, jij doet ook wel eens wat verkeerd, maar daar kom ik niet voor‘. Nee, wij zijn allemaal zondaars. Ik denk dat als Jezus de directeur was van Maddi haar school, dat ze dan meer dan welkom zou zijn om haar diploma op te halen. Ik denk dat als Bas zou aanbellen bij het bedrijf van Jezus voor een stageplaats, dat hij die ook zou krijgen. Jezus sloot namelijk geen zondaars uit, Hij zocht ze actief op.

Marcus 2:15-17 (NBV)

Op een keer was Hij (Jezus) bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden Hem. Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat Hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet Hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Tienermoeders, homo’s en ander gespuis”

  1. Helemaal mee eens! Voor de stichting Verscheurd (die de dialoog over homoseksualiteit in de kerk wil aanmoedigen) heb ik twee blogs geschreven. Een review en een spijtbetuiging namens de kerk – die verschijnt begin juli op hun site. De strekking van met name de spijtbetuiging komt (deels) overeen met jouw verhaal. We zijn allemaal zondaars, die genade nodig hebben. En men zou ons moeten herkennen aan de onderlinge liefde…

    Like

  2. Toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hen: “Die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar die ziek zijn.” Jezus zoekt bij voorkeur zijn volgers onder degenen die verloren zijn. ‘De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is’ (Luk. 19:10) Zacheus was zo iemand. Hij is verloren in de ogen van de “getrouwen” in Israël, omdat hij voortdurend in ongehoorzaamheid aan Gods wet leefde. Hij was een zoon van Abraham, maar tegelijkertijd een verloren zoon. God zocht hem.

    Like

  3. Natuurlijk heb je helemaal gelijk. En toch…. Toch is er verschil. Tussen zonden. En wat je zegt is niet eerlijk tegenover mensen die slachtoffer zijn van echt erge dingen. Want sommige dingen zijn echt veel erger dan alleen maar slecht denken. Ik vind het niet rechtvaardig, als jij een lief christelijk meisje een net zo grote zondares noemt, als een gemene stiekemerd, die mensen kwelt. Niet eerlijk tegenover dat lieve meisje. En niet eerlijk tegenover de gekwelde mensen. Als christenen hoeven we elkaar niet te beoordelen, we zijn elkaars rechters niet. Maar als je alle gruwelijkheden wegpoetst onder: we zijn allemaal zondaars… Dat is onverteerbaar!! En je snapt hopelijk wel dat ik het niet heb over iemand die per ongeluk zwanger wordt, of een homo.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s