Mijn scriptie: Zoon des Mensen in Marcus

Afgelopen studiejaar heb ik een scriptie geschreven voor mijn Bachelor Theologie. Het onderwerp was de uitdrukking ‘Zoon des Mensen’ in Marcus en dan specifiek in Marcus 2:28.

In onderstaand document zijn een aantal punten aangepast of verwijderd in verband met privacy. Verder is dit de scriptie zoals ingeleverd. De beoordeling was een 7.33 en een 8.

Misschien vind je het interessant om te lezen.

Klik hier om mijn scriptie te downloaden

De geboden in Johannes

(Dit artikel is door mij geschreven voor de website bijbelaantekeningen.nl.)

Met enige regelmaat komen er plaatjes of teksten langs waarin ‘de geboden’ worden benoemd vanuit het Johannes Evangelie, de brieven van Johannes of Openbaring. De conclusie die daar vaak aan verbonden wordt, is dat het in die teksten over de wet uit het Oude Testament gaat, specifieker, over de Tien Geboden. Het is echter sterk de vraag of die conclusie zo getrokken kan worden. Dat wil ik in dit artikel toelichten.

Continue reading “De geboden in Johannes”

Help, mijn Bijbel verandert!

De laatste tijd kom ik verrassend veel mensen tegen die dingen roepen als: ‘Satan probeert de Bijbel aan te passen!’ Teksten die bijvoorbeeld over Jezus’ goddelijkheid gaan, worden zomaar aangepast in nieuwere vertalingen. Deze nieuwe vertalingen zijn daarom verdacht, waarom gebeurt dit? Zelf lezen deze mensen vaak de Statenvertaling, of nog liever de King James Version. Er is een bepaalde achterdocht. Maar is dat terecht? Het is natuurlijk wel raar dat er soms zomaar woorden of verzen kunnen verdwijnen, hoe kan dat eigenlijk?

Continue reading “Help, mijn Bijbel verandert!”

The Church of Almighty God

Misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien ook niet: The Church of Almighty God (De Kerk van de Almachtige God) (hierna COAG), of, zoals ze ook wel genoemd worden Eastern Lightning. Het is een kerk in China, maar zeker ook daarbuiten, die zichzelf christelijk noemt. Op het eerste oog lijkt er niet zoveel mis te zijn met deze kerk, ze kennen Jezus en de discipelen en ze gebruiken de Bijbel zoals wij die ook kennen. En toch loop ik al een tijdje met het gevoel dat ik iets moest schrijven over deze groep.

Continue reading “The Church of Almighty God”

Gewone Genade, Geweldige Genade en Goedkope Genade

Gewone Genade

Misschien herken je het wel, ik heb in ieder geval heel lang zo gedacht: ‘Als ik weer eens gezondigd heb, dan zal God wel van mij walgen. Het zou wel heel hypocriet zijn om na te zondigen vrijmoedig naar God te gaan, Hij ziet me aankomen… Nee, misschien moet ik eerst maar eens een tijdje met mijn schaamte en mijn schuld zitten, mezelf als het ware kastijden met deze schuld en schaamte. Wie weet, ben ik dan op een gegeven moment weer goed genoeg voor God en doet God dan weer de poort van Zijn Paleiszaal op een kiertje en kan ik, voorzichtig, weer naar binnen sluipen, maar wel met mijn ogen neergeslagen. God heeft dan nog een aantal harde woorden voor me. Maar dan eindigt Hij met: ‘Nou vooruit dan maar, het is je weer vergeven.’’

Continue reading “Gewone Genade, Geweldige Genade en Goedkope Genade”