De opstanding van Jezus: Naïef geloof of historisch feit

 

Op het eerste gezicht lijkt het Christendom een naïef geloof. Het is namelijk gebaseerd op een verhaal dat iemand is gestorven, maar vooral is opgestaan uit de dood. Dat is een ongelooflijk verhaal.

Maar de Bijbel stelt dat dit echt gebeurd is in de geschiedenis. Daarom kan er historisch onderzoek worden gedaan om de waarheid boven water te krijgen. Dit onderzoek wordt gedaan rond de dood en opstanding van Jezus, zoals het ook wordt onderzocht wat Alexander de Grote of Julius Caesar wel of niet heeft gedaan. De resultaten van historisch onderzoek rond Jezus dood en opstanding zijn zeer interessant. Het geloof dat iemand uit de dood is opgestaan, is opeens niet meer zo gek. Misschien is het zelfs wel de beste verklaring die er is voor een aantal feiten rondom de gebeurtenis.

Continue reading “De opstanding van Jezus: Naïef geloof of historisch feit”

Het teken van Jona: Lag Jezus drie dagen en drie nachten in het graf?

De afgelopen jaren worden veel tradities van de kerk aan de kaak gesteld door bepaalde Christenen. Dit is zichtbaar in veel Christelijke onderwerpen. Kritiek op traditie is naar mijn idee niet per definitie slecht, maar het moet wel op een goede manier gebeuren. En het is maar de vraag of dat ook op een goede manier gebeurt.

In dit artikel wil ik het hebben over het teken van Jona, of over de dag waarop Jezus is opgestaan. Jezus vergelijkt zijn eigen dood met Jona die in de buik van de grote vis zat. Jezus zegt (Matt. 12:40): ‘Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.’

En daar is het probleem. Want volgens de traditie stierf Jezus op vrijdag en stond Hij op zondag op. Dat zijn geen drie dagen en drie nachten, aldus de critici. Zij argumenteren dat Jezus drie keer 24 uur in het graf moet hebben gelegen. Sommigen stellen dat Jezus daarom is gekruisigd op donderdag, maar er is ook een groep die stelt dat Jezus is gekruisigd op woensdag en is opgestaan op zaterdag. Daarmee willen zij de zondag ondermijnen, die voor veel Christenen wordt gezien als rustdag vanwege de opstanding. Als Jezus is opgestaan op de sabbat, waarom zou je dan nog op zondag samenkomen?

Op het eerste gezicht lijken ze een punt te hebben. Hoe kunnen wij nou herdenken dat Jezus op vrijdag is gestorven en op zondagochtend is opgestaan? Dat zijn toch geen drie dagen en drie nachten zoals Jezus zelf voorspelde? Hoe kan dit? In dit artikel wil ik dit bespreken.

Continue reading “Het teken van Jona: Lag Jezus drie dagen en drie nachten in het graf?”

Christenen en Corona

hoop

Ik hoef niemand uit te leggen dat we in de ban zijn van het Corona-virus. Maar de manier waarop sommige Christenen ermee omgaan, verbaast mij.

Er zijn Christenen die denken dat het Corona-virus door God is gezonden. Door middel van het virus zou God beproeven of wij wel op Hem vertrouwen. Daarom zouden kerken open moeten blijven en ook maatregelen van de regering worden in twijfel getrokken. Ik heb een aantal vragen aan deze Christenen:

Continue reading “Christenen en Corona”

Zonde en ziekte: een studie

Teddy in hospital

De afgelopen weken ben ik druk bezig geweest met een studie naar de (eventuele) verbinding tussen zonde en ziekte. De vraag die beantwoord wordt, is of God kan straffen met ziekte. Dit onderwerp zal bekeken worden vanuit het Oude en het Nieuwe Testament. Er valt veel te zeggen over dit onderwerp. Ik heb geprobeerd om het behapbaar te houden en grove lijnen te schetsen. Je kunt de studie hier downloaden:

Continue reading “Zonde en ziekte: een studie”

Mijn scriptie: Zoon des Mensen in Marcus

Afgelopen studiejaar heb ik een scriptie geschreven voor mijn Bachelor Theologie. Het onderwerp was de uitdrukking ‘Zoon des Mensen’ in Marcus en dan specifiek in Marcus 2:28.

In onderstaand document zijn een aantal punten aangepast of verwijderd in verband met privacy. Verder is dit de scriptie zoals ingeleverd. De beoordeling was een 7.33 en een 8.

Misschien vind je het interessant om te lezen.

Klik hier om mijn scriptie te downloaden

De geboden in Johannes

(Dit artikel is door mij geschreven voor de website bijbelaantekeningen.nl.)

Met enige regelmaat komen er plaatjes of teksten langs waarin ‘de geboden’ worden benoemd vanuit het Johannes Evangelie, de brieven van Johannes of Openbaring. De conclusie die daar vaak aan verbonden wordt, is dat het in die teksten over de wet uit het Oude Testament gaat, specifieker, over de Tien Geboden. Het is echter sterk de vraag of die conclusie zo getrokken kan worden. Dat wil ik in dit artikel toelichten.

Continue reading “De geboden in Johannes”

Help, mijn Bijbel verandert!

De laatste tijd kom ik verrassend veel mensen tegen die dingen roepen als: ‘Satan probeert de Bijbel aan te passen!’ Teksten die bijvoorbeeld over Jezus’ goddelijkheid gaan, worden zomaar aangepast in nieuwere vertalingen. Deze nieuwe vertalingen zijn daarom verdacht, waarom gebeurt dit? Zelf lezen deze mensen vaak de Statenvertaling, of nog liever de King James Version. Er is een bepaalde achterdocht. Maar is dat terecht? Het is natuurlijk wel raar dat er soms zomaar woorden of verzen kunnen verdwijnen, hoe kan dat eigenlijk?

Continue reading “Help, mijn Bijbel verandert!”